Kdo Jsme

Provozovatel webové prezentace https://www.asociacesommelieru.cz/ je Asociace sommelierů ČR z. s.,IČ: 65997638 se sídlem: Poděbradova 443, 252 63 Roztoky (dále jen „Společnost“). Společnost bude jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře na webových stánkách Společnosti (dále jen „Formulář“) a odešlete Společnosti.

 

Účel a způsob zpracování osobních údajů

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely odpovědi na Vaši žádost ohledně produktů či služeb Společnosti uvedenou ve Formuláři, zejména za účelem poskytnutí podrobnějších informací ohledně produktů či služeb Společnosti, nabídky těchto produktů či služeb, jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí produktů či služeb mezi Vámi a Společností, nebo provedení dalších úkonů směřujících k uzavření takové smlouvy. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména za účelem ochrany práv Společnosti v případě sporu.

 

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro odpověď na Vaši žádost uvedenou ve Formuláři a provedení dalších opatření  a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou za výše uvedenými účely zpracovávány do okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí produktů či služeb mezi Vámi a Společností. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše údaje v přiměřené době, nejpozději však do šesti měsíců od odeslání Formuláře Společnosti, zlikvidovány. Pokud dojde k uzavření smlouvy, obdržíte včas podrobné informace o tom, jaký způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění takové smlouvy.

 

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat sama, případně prostřednictvím dalšího zpracovatele, poskytovatele datového úložiště a emailových služeb – Libor Holub NETtip, Krakovská 5, 700 30 Ostrava, IČ: 70311919. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

KOMENTÁŘE

 

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

 

MÉDIA

 

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

 

COOKIES

 

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

 

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

 

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

 

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

 

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ

 

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

 

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

ANALYTIKA

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

 

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

 

 

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

 

Vaše práva vyplývající z Nařízení

 

Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Nařízení

Zejména máte následující práva:

právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;

právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Nařízení;

právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení;

právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení;

právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila;

právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

 

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení 

 

KAM POSÍLÁME VAŠE DATA?

 

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Asociace sommelierů ČR z. s.,
Poděbradova 443, 252 63 Roztoky. 
+420 721 873 722
info@asociacesommelieru.cz
en_GBEN