About wine

About wine

O vínech a vinařstvích

v České republice

Druhy vín

Vína můžeme dělit dle různých kritérií do několika samostatných  skupin, např. dle barvy, dle druhu odrůdy a vyzrálosti hroznů či dle způsobu výroby.

Základním dělením vín v České republice je rozdělení do základních kategorií na tiché, perlivé, šumivé, likérové a aromatizované. 

 

druhy vín
Navrh bez nazvu 5 - O víně

Odrůdy révy vinné v ČR

Odrůdová skladba v České republice je velmi pestrá, nicméně některé odrůdy patří mezi profilační, ketrými jsou např. ryzlink vlašský, pálava, ryzlink rýnský či rulandské modré a frankovka. Přesto v odrůdové knize České republiky najdeme 61 odrůd registrovaných jako moštové odrůdy určených k výrobě vína. 

Regiony pěstování révy vinné

Česká republika spadá z pohledu EU do dvou vinařských zón: vinařská zóna B – Morava a vinařská zóna A – Čechy.

Z pohledu zákona č. 324/2004 Sb. se ČR dělí na dvě vinařské oblasti a šest vinařských podoblastí. Každá podoblast se dále rozděluje do jednotlivých vinařských obcí a viničních tratí.

mapa pěstování vína
zákon a víno

Legislativa a víno

V roce 1995 se přijal zákon o vinařství a vinohradnictví, který byl několikrát novelizován, také díky vstupu do Evropské unie v roce 2004, až do současné podoby zákona 321/2004 Sb., který byl ještě upraven zákonem 311/2008 Sb. Tento zákon kompletně řeší současnou vinařskou legislativu.

Historie vína

Počátky vinařství a pěstování révy vinné na území České republiky jsou spojovány s Římany.  

První, kdo na našem území poznali účinky zkvašené hroznové šťávy byli možná Keltové, ale archeologické nálezy se přiklání spíše k tomu, že ve 3. století zde byli římské jednotky, které zakládaly vinice a místní obyvatele seznámily s pěstováním révy vinné a výrobou vína. 

Snimek obrazovky 2022 04 03 v 7.46.13 - O víně
en_GBEN